Kortspelens historia och om pokerspel.

By | 2019-12-27
Kortspelens historia och om pokerspel.

Kortspel, pokerspel, Omaha, Texas Hold’em, Straight Poker, Stud Poker, Draw Poker och tarotkort.

Kortspelens ursprung är orienten. Redan i det gamla Egypten spelade man kort, påstås det. Det finns spelkort bevarade från Indien som är mer än 1000 år gamla och långt före det spelade man kort i Kina och Japan.

Till Europa kom kortspelandet med korsfararna när de kom hem. Man vet med säkerhet att det spelades kort i europa redan under 1300-talet. Kung Karl IV den sköne i frankrike lät tillverka särskilda spelkort till sig. Spelandet fick sådan omfattning att redan 1397 kom en lag i Frankrike som skulle begränsa kortspelandet.

I Italien tog kortspelandet fart under renässansen. Tarotleken som är ursprunget till vår nuvarande kortlek skapades då. Elektroniken hade en trumffärg samt dessutom fyra färger med fjorton kort i varje färg. Färgerna representerade olika social position och med symboler för denna position. Adeln hade ett svärd, prästerna en bägare, köpmännen ett mynt och bönderna en stav. Dessa ursprungliga märken har sedantagits över i andra länder.

När boktryckarkonsten kom under 1400-talet kunde man börja tillverka spelkort i större upplagor. Före det var spelkorten handgjorda och ofta mycket exklusiva.

Under medeltiden fanns det fem olika kortlekar, tarotleken, italienska leken med 40 kort, den spanska med 48 kort, den tyska med 32 kort och den anglosaxiska med 52 kort.

Man har gjort flera försök att ändra kortleken, tex försökte man i amerika under 30-talet att införa en ny femte färg ”Eagles”. Man har också försökt att ändra formen på kortlekarna, till exempel runda, ovala osv. Dock utan något större resultat. Kortleken har sett ut nästan likadant de senaste århundradena.

Från Italien spred sig kortspelet norrut under medeltiden och kom troligen till Sverige under 1600-talet. Under 1700-talet var kortspel mycket populärt i de förnäma kretsarna.

Färg, i engelskan = suit, är en av de två egenskaper som entydigt bestämmer ett korts identitet i en vanlig fransk-engelsk kortlek. Den andra egenskapen är valör.

De fyra färgerna i den fransk-engelska kortleken är: spader, hjärter, ruter och klöver. Denna uppräkningen är också färgernas rangordning i bridge från högsta till lägsta. I de flesta kortspel är dock färgerna likvärdiga.

 

Poker

Poker är inte ett hasardspel utan ett kortspel där skickligheten fäller utslaget. Tur eller otur existerar inte i pokerspelet.

Det finns många varianter av poker. De flesta tillhör två huvudgrupper – Draw poker eller Stud poker

Draw poker – är den vanliga där varje spelare får fem kort och som inte visas för motspelarna.

Stud poker – varje spelare får först ett kort med rätsidan neråt. De återstående korten ges med rätsidan upp ett och ett med satsning efter varje rond. Endast ett kort för varje spelares hand är okänt för de övriga spelarna.

Poker finns i en mängd olika varianter.

Exempel på spel/varianter: Hold’em, Texas hold’em, Omaha hold’em, Irish hold’em, Mörkpoker, Five card draw, Lowball, California high-low split, Double Draw, Triple Draw, Straight Poker, Stötpoker, Stud poker, Femstöt, Five card stud, Sexstöt, Six card stud, Sjustöt, Seven card stud, Razz, Mississippi stud, Kentrel, Chicago.

Diverse pokerspel & udda poker spel mm.

Oxford stud, Billabong, Kinesisk poker, Klädpoker, Strippoker, Vattenpoker, Caribbean Stud Poker.