18+ är åldersgränsen för spel om pengar i Sverige.

By | 2019-11-26
18+ är åldersgränsen för spel om pengar i Sverige.

Alla spelbolag med svensk licens har en 18-årsgräns för att spela om pengar.

  • I Sverige har alla spelbolag 18-årsgräns för att spela om pengar och för det statliga kasinot Cosmopol är åldersgränsen 20 år. Trots detta har 20 procent av 16–17- åringarna spelat om pengar minst en gång under det senaste året. 3 procent av 16–17-åringarna uppgav att de spelade regelbundet, minst varje månad.
  • För att få spela på Svenska Spels spelautomater Vegas måste du också ha fyllt 18 år. Detta gäller även i målsmans sällskap.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Sveriges alla regioner är med och betalar för UMO.

 


Vanligaste formerna av spel för ungdomar.

Lotterier, spelautomater och sportspel vanligast
De vanligaste spelformerna för 16–17-åringar är lotterier, spelautomater och sportspel, och för pojkar är även poker vanligt. Ungefär 5 procent av 16–17-åringarna har spelat på spelautomater, en spelform som är riskfylld.
Källa: Kunskapsguiden, Socialstyrelsen

Antalet ungdomar under 18 år som spelar om pengar minskar kraftigt.

Andelen unga som spelat om pengar har minskat under de senaste tio åren. Spelandet bland 16–17-åringar har minskat från 42 till 17 procent bland tjejer och från
61 till 23 procent bland killar under åren 2008–2015. Även bland elever i årskurs 9 spelar färre om pengar.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Spel om pengar bland unga under 18 år


Det finns kanske lika många illegala spelautomater som legala i Sverige.

Detta innebär naturligtvis att riskerna för spelberoende ökar men också en ökad finansiering av kriminella gäng.

Illegala spelautomater är ett stort problem runt om i Sverige. Men vägledande domar från Högsta domstolen har gjort det enklare för tingsrätterna att ta ställning till dessa spelautomater. Ibland benämns de som ”surfterminaler” men då de erbjuder spel om pengar bryter de mot lotterilagen. En spelautomat som fungerar och ser ut som en spelautomat är alltjämt en spelautomat i lagens mening.

Källa: Spelinspektionen

Larmet: Stor ökning av illegala spelautomater

På lotteriinspektionen anser man inte att polisen gör vad de kan för att få bukt med problemet som de menar har koppling till den organiserade brottsligheten.
– Illegalt spel är ju en inkomstkälla för de olika gängen runtom i landet, säger Marcus Aronsson, samordnare inom gruppen för illegalt spel.

Just Västra Götaland är väldigt utsatt för just illegala spelautomater.
– Det finns väldigt många illegala spelautomater vilket vi märker när vi gör våra kontroller, säger Marcus Aronsson, samordnare inom gruppen för illegalt spel.
En av anledningarna till detta tror lotteriinspektionen beror på att intresset hos polisen för denna typ av brott är svalt.
– I just Västra Götalandsregionen har man inte gjort några egentliga krafttag från polisens sida gällande illegala spelautomater, säger Marcus Aronsson.

Källa: artikel GT, Sandra Divinyi, 21 aug 2014